Tag: akcje humanitarne

Wolontariusze wspólnie wznoszą ręce ku niebu.

Czym jest Polska Akcja Humanitarna?

PAH jest jedną z głównych organizacji humanitarnych w Europie Środkowej i Wschodniej. PAH dostarcza pomoc w postaci żywności, wody, schronienia, opieki medycznej i innych...