Umowa wolontariacka podpisana przez kobietę i mężczyznę, którzy ściskają sobie dłonie nad dokumentem.

Kiedy zapisujesz się na wolontariat w organizacji, zazwyczaj musisz podpisać umowę. Umowa ta ma na celu ochronę zarówno Ciebie, jak i organizacji. Określa ona Twoje prawa i obowiązki jako wolontariusza, a także ustala oczekiwania dla obu stron. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kontraktom wolontariackim i ich działaniu. Damy Ci również kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę, gdy podpisujesz jeden z nich.

Co zapewnia porozumienie wolontariuszy?

Porozumienie wolontariackie może zrobić kilka rzeczy zarówno dla Ciebie, jak i dla organizacji, w której jesteś wolontariuszem. Może ono:

 • Pomóc określić Twoją rolę jako wolontariusza.
 • Chronić organizację, dla której jesteś wolontariuszem.
 • Chronić Ciebie jako wolontariusza.
 • Pomóc Ci wybrać najlepszą okazję do zostania wolontariuszem.
 • Pomóc Ci znaleźć najlepszych wolontariuszy dla Twojej organizacji. 
 • Pomóc Ci uzyskać wynagrodzenie jako wolontariusz.
 • Zapewnić strukturę prawną dla Twojej pracy wolontariackiej. 

Jak powinien wyglądać kontrakt wolontariacki?

Kontrakt wolontariacki ma zwykle od jednej do trzech stron. Powinien zawierać następujące informacje.

 • Organizacja lub projekt, w którym jesteś wolontariuszem.
 • Twoja rola jako wolontariusza.
 • Oczekiwany poziom zaangażowania.
 • Czas trwania Twojej umowy.
 • Częstotliwość płatności (jeśli jesteś opłacany).
 • Wszelkie podróże i wydatki, które masz pokryć.
 • Godziny pracy wolontariusza w każdym tygodniu.
 • Miejsce wykonywania pracy wolontariackiej. 

Czy umowa wolontariacka jest konieczna?

Umowa wolontariacka jest konieczna, ponieważ chroni Cię jako wolontariusza. Pomaga Ci uzyskać jasność co do Twojej roli i zadań, a także chroni Cię przed wykorzystywaniem przez organizację, w której jesteś wolontariuszem. Jest to umowa prawna i nakłada pewne obowiązki na obie strony. Tak więc, umowa wolontariacka jest niezbędna, aby upewnić się, że obie strony są na tej samej stronie i wiedzą, czego się od nich oczekuje.

Leave a Comment