Wolontariusze wspólnie wznoszą ręce ku niebu.

PAH jest jedną z głównych organizacji humanitarnych w Europie Środkowej i Wschodniej. PAH dostarcza pomoc w postaci żywności, wody, schronienia, opieki medycznej i innych niezbędnych artykułów. PAH prowadzi również programy pomagające ludziom w odbudowie życia po konfliktach czy katastrofach. W tym artykule dowiemy się więcej o PAH i jej pracy.

Czym jest polska akcja humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna to polska organizacja pozarządowa zajmująca się niesieniem pomocy w krajach dotkniętych wojną, klęskami żywiołowymi i ubóstwem. PAH została założona w 1992 roku w odpowiedzi na wojnę w Bośni i Hercegowinie. Od tego czasu PAH dostarczyła pomoc milionom ludzi w ponad 40 krajach. PAH jest jedną z przodujących organizacji humanitarnych w Europie Środkowej i Wschodniej. PAH dostarcza pomoc w postaci żywności, wody, schronienia, opieki medycznej i innych niezbędnych artykułów. PAH prowadzi również programy pomagające ludziom odbudować swoje życie po konfliktach lub katastrofach. 

Czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna zapewnia pomoc w postaci żywności, wody, schronienia, opieki medycznej i innych niezbędnych przedmiotów. Dostarczane są one osobom potrzebującym w krajach dotkniętych wojną, klęskami żywiołowymi i ubóstwem. PAH udziela pomocy osobom uciekającym przed wojną, uchodźcom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, osobom żyjącym w ubóstwie oraz osobom będącym ofiarami katastrof spowodowanych przez człowieka. Kiedy zdarzają się powodzie lub inne klęski żywiołowe, PAH wysyła zespoły do pomocy ludziom w potrzebie. Kiedy ludzie są dotknięci wojną, PAH współpracuje z organizacjami i ludźmi na miejscu, aby zapewnić pomoc.

Z czyjej inicjatywy powstała Polska Akcja Humanitarna?

Na pomysł stworzenia organizacji, która pomagałaby potrzebującym w innych krajach, wpadła Ewa Szeląg, inżynier i założycielka Funduszu Pomocy Humanitarnej. Zainspirowała ją wojna w Bośni i Hercegowinie i pomyślała o stworzeniu organizacji, która byłaby w stanie pomagać ludziom w potrzebie. W tym celu aktywnie szukała wsparcia wśród różnych organizacji i osób w Polsce. Do najaktywniejszych inicjatorów stworzenia organizacji należeli: Zbigniew Parafianowicz, Janina Parafianowicz, Zbigniew i Ewa Rusek, Andrzej Stasiuk, Janusz, Alicja Wroński oraz Jerzy Wroński. Wspólnie postanowili założyć Polską Akcję Humanitarną.

Jak działa Polska Akcja Humanitarna?

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pozarządową. Oznacza to, że nie są częścią rządu i polegają na darowiznach od innych organizacji i ludzi. Organizacja ma swoje biura w Polsce i na całym świecie. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, w Polsce. Biuro w Warszawie jest odpowiedzialne za zbieranie funduszy i mobilizuje zwolenników dla organizacji. Istnieją również biura w Nowym Jorku, Sydney, Kairze i Nairobi. Biura te są odpowiedzialne za organizowanie programów pomocowych i dostarczanie pomocy do krajów potrzebujących. Organizacja jest w stanie dostarczyć pomoc do krajów, w których panuje konflikt lub klęska żywiołowa. Pomoc może być również dostarczana do innych krajów, które nie są dotknięte kryzysem, ale potrzebują pomocy.

Jakie są cele Polskiej Akcji Humanitarnej?

Celami Polskiej Akcji Humanitarnej są:

  • pomoc ludziom w potrzebie;
  • oferowanie pomocy w postaci żywności, wody, schronienia, opieki medycznej i innych niezbędnych artykułów;
  •  współpracować z ludźmi na miejscu, aby pomóc im odbudować życie po konflikcie lub katastrofie;
  • uświadamianie ludziom, jak ważne jest niesienie pomocy innym w potrzebie.
Leave a Comment